Onderwijs

About us

Missie en visie

De missie van de Nassauschool is: De kleinschalige school dichtbij ieder kind.

Visie
Ons uitgangspunt in het dagelijks handelen zijn onze kernwaarden: kleinschalig, dichtbij, persoonlijk, samen, doorzetten. We zijn als leerkrachten, kinderen en ouders betrokken op elkaar. We hebben een gezamenlijk belang: namelijk het welbevinden en de positieve ontwikkeling van de kinderen. We hebben respect voor onszelf, de ander en de omgeving. Veiligheid is een voorwaarde om te leren en te ontwikkelen. Iedereen is anders en draagt in zijn of haar eigen eigenheid bij aan de ontwikkeling van zichzelf en de ander. Door een positieve cultuur voelt iedereen zich veilig en welkom in onze school.

Strategie

Samen zorgen we voor:

  • Rust, plezier en structuur in de school (organisatorisch)
  • Het verdiepen van relaties (pedagogisch)
  • Het behalen van resultaten (didactisch)

Het leerkrachtgedrag dat hierbij hoort, is gebaseerd op drie aspecten:

  • effectieve directe instructie met activerende werkvormen
  • duidelijke interactie met de leerlingen
  • goed klassenmanagement  

About us
About us

Onderwijs

Op de Nassauschool wordt gewerkt met 4 combinatiegroepen. ’s Ochtends staan
de basisvakken rekenen, taal en lezen centraal. Er wordt instructie gegeven volgens het EDI model. Op de middagen werken we groepsdoorbrekend aan verschillende
wereldoriënterende thema’s. Daarvoor gebruiken we de methode van Blink.

Pedagogisch klimaat

Ons pedagogisch klimaat is gebaseerd op:

Met plezier naar school gaan: we werken aan een goede relatie tussen leerkracht en leerling. De leerkracht toont belangstelling voor het kind, neemt de tijd en laat merken dat het kind de moeite waard is.

Veiligheid: we willen kinderen niet alleen laten weten dat ze de moeite waard zijn, maar ook dat ze mogen zijn wie ze zijn. Gevoelens en meningen van kinderen zijn belangrijk, en wij proberen duidelijk te zijn in onze verwachtingen. Zo kunnen we elkaar aanspreken op gedrag. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen leren elkaar te respecteren. Daarbij horen duidelijke afspraken over de manier van omgang met elkaar.

Duidelijkheid: we vinden het belangrijk dat kinderen weten waaraan ze toe zijn. We proberen in onze omgang met de kinderen rust en regelmaat, m.a.w. structuur, te bieden. Niet alleen binnen de groep, ook binnen de school als geheel. De nadruk moet daarbij niet liggen op wat niet mag, maar op hoe het beter zou kunnen.

PCM: Voor het werken aan een positief pedagogisch klimaat en het versterken van de persoonlijke identiteit van leerkracht en leerling maken we gebruik van PCM (Proces Communication Model). Bij PCM is de methode inZicht ontwikkeld. Deze methode helpt ons om iedere kind goed in beeld te krijgen en zodoende aan te sluiten bij de behoefte van ieder kind.

About us

Meer weten?

Lees meer over de rol van ouders op De Nassauschool